تبلیغات
معلم پویای زنجان 6 تدریس خصوصی ونیمه خصوصی ریاضی پنجم وششم - لطفا كلاس پنجمی ها توجه كنند (دانستنیهای ریاضی کلاس پنجم ابتدایی) معلم پویای زنجان 6 تدریس خصوصی ونیمه خصوصی ریاضی پنجم وششم - لطفا كلاس پنجمی ها توجه كنند (دانستنیهای ریاضی کلاس پنجم ابتدایی)


 

یک کیلوگرم = 1000 گرم

برای تبدیل کیلوگرم به گرم عدد مربوط را × 1000 می کنیم .

برای تبدیل گرم به کیلوگرم عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

یک متر = 100سانتی متر

برای تبدیل متر به سانتی متر عدد مربوط را × 100 می کنیم .

برای تبدیل سانتی متر به متر عدد مربوط را ÷ 100 می کنیم .

یک متر = 1000 میلی متر

بزای تبدیل متر به میلی متر عدد مربوط را × 1000 می کنیم .

برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

یک متر = 10 دسی متر

برای تبدیل متر به دسی متر عدد مربوط را × 10 می کنیم .

برای تبدیل دسی متر به متر عدد مربوط را ÷ 10 می کنیم . 

یک دسی متر = 10 سانتی متر

برای تبدیل دسی متر به سانتی متر عدد مربوط را × 10 می کنیم .

برای تبدیل سانتی متر به دسی متر عدد مربوط را ÷ 10 می کنیم .

یک دسی متر = 100 میلی متر

برای تبدیل دسی متر به میلی متر عدد مربوط را × 100 می کنیم .

برای تبدیل میلی متر به دسی متر عدد مربوط را ÷ 100 می کنیم .

یک سانتی متر = 10 میلی متر

برای تبدیل سانتی متر به میلی مترعدد مربوط را × 10 می کنیم .

برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوط را ÷ 10 می کنیم .

یک هکتار = 10000 متر مربع

برای تبدیل هکتار به متر مربع عدد مربوط را × 10000 می کنیم .

برای تبدیل متر مربع به هکتار عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

یک کیلومتر = 1000 متر

برای تبدیل کیلومتر به متر عدد مربوط را × 1000 می کنیم . 

برای تبدیل متر به کیلو متر عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

یک لیتر = 1000 سانتی متر مکعب( سی سی )

برای تبدیل لیتر به سانتی متر مکعب عدد مربوط را × 1000 می کنیم . 

برای تبدیل سانتی متر مکعب به لیتر عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

یک سی سی = 30 قطره

برای تبدیل سی سی به قطره عدد مربوط را × 30 می کنیم .

برای تبدیل قطره به سی سی عدد مربوط را ÷ 30 می کنیم .

یک متر مکعب =  1000 لیتر

برای تبدیل متر مکعب به لیتر عدد مربوط را × 1000 می کنیم .

برای تبدیل لیتر به متر مکعب عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

یک متر مکعب = 1000000 سانتی متر مکعب

برای تبدیل متر مکعب به سانتی متر مکعب عدد مربوط را × 1000000 می کنیم .

برای تبدیل سانتی متر مکعب به متر مکعب عدد مربوط را ÷ 1000000 می کنیم .
بخشپذیری بر اعداد

تعریف

2

اعدادی بر 2 بخشپذیرند که رقم یکان آن ها 0 ؛ 2 ؛ 4 ؛ 6 ؛ 8 ( زوج ) باشد .

3

اعدادی بر 3 بخشپذیرند که مجموع رقم های آن ها بر 3 بخشپذیر باشد .

4

اعدادی بر 4 بخشپذیرند که دو رقم سمت راست آن ها بر 4 بخشپذیر باشد .

5

اعدادی بر 5 بخشپذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا 5 باشد .

6

اعدادی بر 6 بخشپذیرند که هم بر 2 و هم بر 3 بخشپذیر باشند .

7

1- اعدادی بر 7 بخشپذیرند که از سمت راست ، سه رقم دوم را از سه رقم اول کم کنیم و حاصل را با بقیه ی اعداد جمع کنیم . اگر باقی مانده صفر شد ، بخشپذیر است و در غیر این صورت بخشپذیر نیست . 

2- هر عددی که اختلاف دو برابر یکان آن با بقیه ی رقم ها بر 7 بخشپذیر باشد ، آن عدد بر 7 بخشپذیر است.  

8

اعدادی بر 8 بخشپذیرند که سه رقم سمت راست آن ها بر 8 بخشپذیر باشد .

9

اعدادی بر 9 بخشپذیرند که مجموع رقم های آن ها بر 9 بخشپذیر باشد .

10

عددی بر 10 بخشپذیر است که رقم یکان آن بر 0 ( صفر )  بخشپذیر باشد .

11

رقم های عددی را یک در میان با هم جمع کرده و سپس این دو حاصل جمع را از هم کم می کنیم اگر اختلاف این دو عدد بر 11بخشپذیر باشد آن عدد بر 11 بخشپذیر است .

15

اعدادی بر 15 بخشپذیرند که هم بر 3 و هم بر 5 بخشپذیر باشند .

21

اعدادی بر 21 بخشپذیرند که هم بر 3 و هم بر 7 بخشپذیر باشند .

24

1- اعدادی بر 24 بخشپذیرند که هم بر 3 و هم بر8 بخشپذیر باشند .

2-  اعدادی بر 24 بخشپذیرند که هم بر 3 و هم بر12بخشپذیر باشند . 

 تاریخ : چهارشنبه 12 اسفند 1394 | 09:47 ق.ظ | نویسنده : م آتش نما | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • ای اِن دانلود
 • ntent=" معلم پویای زنجان 6 تدریس خصوصی ونیمه خصوصی ریاضی پنجم وششم - لطفا كلاس پنجمی ها توجه كنند (دانستنیهای ریاضی کلاس پنجم ابتدایی) - از یادگیری ریاضی لذت ببرید - معلم پویای زنجان 6 تدریس خصوصی ونیمه خصوصی ریاضی پنجم وششم ">

  فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

  لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.


   

  یک کیلوگرم = 1000 گرم

  برای تبدیل کیلوگرم به گرم عدد مربوط را × 1000 می کنیم .

  برای تبدیل گرم به کیلوگرم عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

  یک متر = 100سانتی متر

  برای تبدیل متر به سانتی متر عدد مربوط را × 100 می کنیم .

  برای تبدیل سانتی متر به متر عدد مربوط را ÷ 100 می کنیم .

  یک متر = 1000 میلی متر

  بزای تبدیل متر به میلی متر عدد مربوط را × 1000 می کنیم .

  برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

  یک متر = 10 دسی متر

  برای تبدیل متر به دسی متر عدد مربوط را × 10 می کنیم .

  برای تبدیل دسی متر به متر عدد مربوط را ÷ 10 می کنیم . 

  یک دسی متر = 10 سانتی متر

  برای تبدیل دسی متر به سانتی متر عدد مربوط را × 10 می کنیم .

  برای تبدیل سانتی متر به دسی متر عدد مربوط را ÷ 10 می کنیم .

  یک دسی متر = 100 میلی متر

  برای تبدیل دسی متر به میلی متر عدد مربوط را × 100 می کنیم .

  برای تبدیل میلی متر به دسی متر عدد مربوط را ÷ 100 می کنیم .

  یک سانتی متر = 10 میلی متر

  برای تبدیل سانتی متر به میلی مترعدد مربوط را × 10 می کنیم .

  برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوط را ÷ 10 می کنیم .

  یک هکتار = 10000 متر مربع

  برای تبدیل هکتار به متر مربع عدد مربوط را × 10000 می کنیم .

  برای تبدیل متر مربع به هکتار عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

  یک کیلومتر = 1000 متر

  برای تبدیل کیلومتر به متر عدد مربوط را × 1000 می کنیم . 

  برای تبدیل متر به کیلو متر عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

  یک لیتر = 1000 سانتی متر مکعب( سی سی )

  برای تبدیل لیتر به سانتی متر مکعب عدد مربوط را × 1000 می کنیم . 

  برای تبدیل سانتی متر مکعب به لیتر عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

  یک سی سی = 30 قطره

  برای تبدیل سی سی به قطره عدد مربوط را × 30 می کنیم .

  برای تبدیل قطره به سی سی عدد مربوط را ÷ 30 می کنیم .

  یک متر مکعب =  1000 لیتر

  برای تبدیل متر مکعب به لیتر عدد مربوط را × 1000 می کنیم .

  برای تبدیل لیتر به متر مکعب عدد مربوط را ÷ 1000 می کنیم .

  یک متر مکعب = 1000000 سانتی متر مکعب

  برای تبدیل متر مکعب به سانتی متر مکعب عدد مربوط را × 1000000 می کنیم .

  برای تبدیل سانتی متر مکعب به متر مکعب عدد مربوط را ÷ 1000000 می کنیم .
  بخشپذیری بر اعداد

  تعریف

  2

  اعدادی بر 2 بخشپذیرند که رقم یکان آن ها 0 ؛ 2 ؛ 4 ؛ 6 ؛ 8 ( زوج ) باشد .

  3

  اعدادی بر 3 بخشپذیرند که مجموع رقم های آن ها بر 3 بخشپذیر باشد .

  4

  اعدادی بر 4 بخشپذیرند که دو رقم سمت راست آن ها بر 4 بخشپذیر باشد .

  5

  اعدادی بر 5 بخشپذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا 5 باشد .

  6

  اعدادی بر 6 بخشپذیرند که هم بر 2 و هم بر 3 بخشپذیر باشند .

  7

  1- اعدادی بر 7 بخشپذیرند که از سمت راست ، سه رقم دوم را از سه رقم اول کم کنیم و حاصل را با بقیه ی اعداد جمع کنیم . اگر باقی مانده صفر شد ، بخشپذیر است و در غیر این صورت بخشپذیر نیست . 

  2- هر عددی که اختلاف دو برابر یکان آن با بقیه ی رقم ها بر 7 بخشپذیر باشد ، آن عدد بر 7 بخشپذیر است.  

  8

  اعدادی بر 8 بخشپذیرند که سه رقم سمت راست آن ها بر 8 بخشپذیر باشد .

  9

  اعدادی بر 9 بخشپذیرند که مجموع رقم های آن ها بر 9 بخشپذیر باشد .

  10

  عددی بر 10 بخشپذیر است که رقم یکان آن بر 0 ( صفر )  بخشپذیر باشد .

  11

  رقم های عددی را یک در میان با هم جمع کرده و سپس این دو حاصل جمع را از هم کم می کنیم اگر اختلاف این دو عدد بر 11بخشپذیر باشد آن عدد بر 11 بخشپذیر است .

  15

  اعدادی بر 15 بخشپذیرند که هم بر 3 و هم بر 5 بخشپذیر باشند .

  21

  اعدادی بر 21 بخشپذیرند که هم بر 3 و هم بر 7 بخشپذیر باشند .

  24

  1- اعدادی بر 24 بخشپذیرند که هم بر 3 و هم بر8 بخشپذیر باشند .

  2-  اعدادی بر 24 بخشپذیرند که هم بر 3 و هم بر12بخشپذیر باشند . 

     تاریخ : چهارشنبه 12 اسفند 1394 | 09:47 ق.ظ | نویسنده : م آتش نما | نظرات
  لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
  .: Weblog Themes By SlideTheme :.
  

 • پورتال آموزشی